Winkelwagen
{{ cart.item.product.title }}
Aantal {{ cart.item.added }} € {{ formatPrice(cart.item.product.price * cart.item.added) }}
Bewust geloofwaardig
€ 2,50 (excl. verzendkosten)

Bewust geloofwaardig

Bewust geloofwaardig

De SGP-handleiding voor integere politiek bestaat uit twee delen: een bezinnend en een praktisch deel. Hoofdstuk 1 van deel 1 schetst een Bijbels integriteitskader voor lokale politici. In hoofdstuk 2 wordt een maatschappelijk kader besproken. Ook wordt ingegaan op wet- en regelgeving, op het maatschappelijke belang van integriteit en op de wisselwerking tussen betrouwbaar zijn en vertrouwen winnen. Het Bijbels-maatschappelijk kader uit deel 1 vergroot het integriteitsbewustzijn van SGP-politici.

Deel 2 van deze handleiding gaat in op integriteit in het dagelijks leven. Hoofdstuk 3 gaat over integriteit in de periode vóór een mogelijk raadslidmaatschap. Het hoofdstuk beschrijft waar besturen en fracties op moeten letten bij het zoeken van kandidaten. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op integriteit tijdens het raadslidmaatschap. Hierbij komen de verwachtingen die aan de fractie, aan de fractievoorzitter en aan de raadsleden worden gesteld aan de orde. Hoofdstuk 5 gaat over het optreden van een fractie na een integriteitsschending: hoe krijgt de fractie weer vertrouwen? De praktische adviezen en handvatten uit deel 2 helpen politici en bestuursleden om integriteit in de praktijk vorm te geven.

Het Bijbels-maatschappelijk kader uit deel 1 en de praktische adviezen uit deel 2 worden samengevat in bijlage 1. Dit integriteitsmodel van de SGP wordt ook los bij deze handleiding geleverd.

Gerelateerde producten