Winkelwagen
{{ cart.item.product.title }}
Aantal {{ cart.item.added }} € {{ formatPrice(cart.item.product.price * cart.item.added) }}
Europa op een kruispunt
€ 2,95 (excl. verzendkosten)

Europa op een kruispunt

Europa op een kruispunt

Een christelijk perspectief voor de eenentwintigste eeuw

De Europese Unie staat op een historisch kruispunt. Zij kan de weg inslaan van verdergaande vervreemding van haar burgers. Dan blijft zij streven naar een politieke unie. En zij gaat door met de aantasting van christelijke waarden. Kortom: meer bureaucratie, minder identiteit. Burgers en bedrijven weten dan niet meer waarvoor Europa eigenlijk goed is. Ze ervaren alleen maar knellende banden. Geen innerlijke verbinding.

De auteurs van deze bundel bepleiten een andere koers. De Europese Unie moet zichzelf niet langer centraal stellen, maar vooral dienstbaar zijn aan de lidstaten en hun burgers. Minder regelgeving en meer ruimte zijn gewenst om de oorspronkelijke, christelijke identiteit van de Europese landen te hervinden. Zo kan Europa bouwen aan vertrouwen.

Als het gaat om Europa en onze toekomst, waarvoor kiest u dan en waarom? Een vraag die in deze tijd te belangrijk is om onbeantwoord te laten.

Dit boek is uitgegeven door uitgeverij De Banier BV in samenwerking met de Guido de Brès-Stichting, het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP.

INHOUD - Europa op een kruispunt
1. Oranje boven Brussels lof: waarom de Europese Unie grenzen nodig heeft - Jan Schippers, directeur Wetenschappelijk Instituut voor de SGP
2. ‘Europa, keer terug naar de basis!’ – Wilke van der Spek interviewt Elbert Dijkgraaf (lid SGP-fractie Tweede Kamer) over de toekomst van de euro
3. Het christendom als morele basis voor de Europese Unie – Leen van der Waal, oud-lid Europees Parlement voor SGP en ChristenUnie
4. Meesturen aan de voorkant. Over het hoe en wat van de Nederlandse invloed op het beleid van de Europese Unie – Bert-Jan Ruissen, tweede SGP-kandidaat bij de Europese Verkiezingen op 22 mei 2014
5. ‘Zorg voor een christelijk geluid op onze globe’ – Ardjan Boersma interviewt Henk Jan van Schothorst, directeur Transatlantic Christian Council
6. Gelijke monniken, gelijke kappen?! Over de eenzijdige bejegening van Israël door de EU – Richard Donk, buitenlandredacteur Reformatorisch Dagblad
7. De ster van Bethlehem is hier nog niet gedoofd: over verleden en toekomst van christenen in het Midden-Oosten – Martin Janssen (arabist en kenner van het Midden-Oosten) en Bas Belder (lid Europees Parlement voor de SGP)
8. De subsidiekraan in Brussel staat wijd open… Over het financieel beheer van de Europese Unie – Lize Kooijman, onderzoeker bij het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP
9. ‘De Europese instellingen zijn allesbehalve efficiënt’ – Lize Kooijman en Jan Schippers interviewen Marta Andreasen, lid Europees Parlement voor de Britse Conservatieve Partij
10. ’s Lands wijs, ’s lands eer?! Over de meerwaarde van culturele diversiteit binnen de Europese Unie – Gercoline van Beek, onderzoeker bij het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP
11. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. SGP-visie op de uitbreiding van de Europese Unie – Walter van Luik, beleidsadviseur Eurofractie SGP
12. ‘Ik ben dankbaar voor de grote betrokkenheid vanuit de achterban’ – Frank van Putten (beleidsadviseur SGP-jongeren) en Jan Schippers (WI-SGP) interviewen Bas Belder, lid Europees Parlement voor de SGP
Bijlagen 1 t/m 5 met informatie over het Europees Parlement en de Europese Unie

Gerelateerde producten