Winkelwagen
{{ cart.item.product.title }}
Aantal {{ cart.item.added }} € {{ formatPrice(cart.item.product.price * cart.item.added) }}
Gendergelijkheid - transgender personen tussen ideologie en compassie
€ 11,95 (excl. verzendkosten)

Gendergelijkheid - transgender personen tussen ideologie en compassie

Het thema gendergelijkheid roept allerlei vragen op. Is het normaal om uit te gaan van het onderscheid tussen man en vrouw? Klopt de stelling dat de beleving en uitdrukking van het geslacht, aangeduid als gender, vooral een sociale constructie is? Staat gender los van de biologische werkelijkheid? Is het een uitgemaakte zaak dat voor personen die worstelen met hun geslachtelijke identiteit een medische behandeling met lichamelijke ingrepen de uitweg biedt uit hun problemen?

Deze studie betoogt dat er terecht zorgen leven over de kwetsbare positie van transgender personen. Hun belangen en problemen verdienen bescherming en aandacht. Dit vereist zorgvuldig luisteren en, waar nodig, ondersteuning bieden. Compassie zal hierbij leidend zijn, omdat God ieder mens in gelijke waardigheid heeft geschapen.

Tegelijk mogen kwetsbare burgers niet gebruikt worden door een (internationale) lobby die met ideologische motieven de structuur van de samenleving wil veranderen, het natuurlijke gezin ziet als een onwenselijk stereotype, genderneutrale taal propageert en van sekse en gender een volstrekt vrije individuele keuze maakt, zonder oog te hebben voor andere belangen. Tegenover dit ideologisch streven is waakzaamheid en nuchterheid geboden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Drs. J.A. Schippers is directeur van het Wetenschappelijk instituut voor de SGP. Deze uitgave maakt deel uit van de ReflectorReeks, een speciale boekenserie van het Wetenschappelijk instituut voor de SGP. Klik hier voor meer informatie.

Gerelateerde producten