Winkelwagen
{{ cart.item.product.title }}
Aantal {{ cart.item.added }} € {{ formatPrice(cart.item.product.price * cart.item.added) }}
Gerechtigheid verhoogt een volk
€ 9,95 (excl. verzendkosten)

Gerechtigheid verhoogt een volk

Gerechtigheid verhoogt een volk

Bijbels genormeerde politiek in een democratische rechtsstaat

Hoe krijgt christelijke politiek vorm en inhoud in een samenleving waarvan het christelijk karakter verbleekt en waarin de kerk naar de marge is geschoven? In dit boek legt de SGP verantwoording af van haar visie op Bijbels genormeerde politiek in de huidige democratische rechtsstaat. Hierbij steunt zij op denkwerk uit het verleden, maar ziet tevens onder ogen dat de situatie anno 2016 vraagt om een duidelijke houding ten aanzien van de vrijheden en beperkingen die de democratische rechtsstaat biedt. In deze studie is gekozen voor een staatsrechtelijke, een historische en een Bijbels-theologische benadering. De publicatie bevat bijdragen van wetenschappers en deskundige partijleden. Het slothoofdstuk verwoordt de visie van de SGP.

Dit boek wordt uitgegeven door uitgeverij De Banier BV in samenwerking met de Guido de Brès-Stichting, het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP.

INHOUD
Woord vooraf – M.F. van Leeuwen en mr. A. Klaassen
1. Inleiding: Regeren bij de gratie Gods – drs. J.A. Schippers
2. Introductie deel 1: staatsrechtelijke aspecten – drs. J.A. Schippers
3. De marges voor een geprivilegieerde kerk – mr. drs. B.P. Vermeulen
4. Juridische ruimte voor een exclusieve waarheid – dr. M. de Blois
5. Een nieuwe verhouding: privaat, publiek en sacraal – mr. dr. B.C.
Labuschagn
6. Godsdienst is geen functie van de staat – mr. G. Holdijk (1944-2015)
7. Vrijheid en waarheid: een spannende combinatie – mr. A. Weggeman
8. Reflectie deel 1: staatsrechtelijke aspecten – drs. J.W. van Berkum LLB (red.)
9. Introductie deel 2: historische aspecten – drs. J.A. Schippers
10. Staatkundig gereformeerde slogans – dr. F.A. van Lieburg
11. Tussen Scylla en Charybdis… – P.A. Goudriaan MA
12. Het Réveil – dr. B.J. Spruyt
13. Theocratie en tolerantie in de Republiek: een evaluatie – dr. R. Bisschop
14. Verleden, heden en toekomst van christelijke politiek – drs. A.A. van der Schans
15. Reflectie deel 2: historische aspecten – B.J.T. van de Worp MA (red.)
16. Introductie deel 3: Bijbels-theologische aspecten – P. de Niet MA en drs. J.A. Schippers
17. Gods Koningschap in het Oude Testament – P. de Niet MA en dr. T.M. Hofman
18. Gezag van God en mensen in het Oude Testament – P. de Niet MA en dr. T.M. Hofman
19. Goed koningschap – dr. T.M. Hofman en P. de Niet MA
20. ‘Geen aardse macht begeren wij ...’ – dr. M.J. Kater
21. Theocratie: hermeneutische overwegingen – dr. H. van den Belt en dr. W. van Vlastuin
22. Reflectie deel 3: Bijbels-theologische aspecten – mw. mr. C.A. Everse
23. Synthese, conclusies en aanbevelingen – drs. J.A. Schippers (red.)

Omvang 269 blz.

Gerelateerde producten