Zicht juni 2019 - Emanciperen? Beter balanceren

Zicht juni 2019 - Emanciperen? Beter balanceren
Zicht juni 2019 - Emanciperen? Beter balanceren
Zicht juni 2019 - Emanciperen? Beter balanceren
Zicht juni 2019 - Emanciperen? Beter balanceren
€ 7,00
Excl. verzendkosten

Ooit stond emancipatie voor bevrijding van politieke en maatschappelijke dwang. Tegenwoordig is er sprake van het omgekeerde: emancipatiedwang, zo constateert Hans van de Breevaart in het tijdschrift Zicht, uitgave van het wetenschappelijk instituut voor de SGP. Het gaat om een vorm van dwang die gelegitimeerd wordt door een materialistische levensbeschouwing, waarin de identiteit van mensen in toenemende mate wordt gedefinieerd in termen van bezit, een glanzende carrière buitenshuis en… seks. Ook het overheidsbeleid gaat uit van dit wereldbeeld. Gelukkig komen hier en daar mondige burgers op voor de positieve waarde van moederschap, het gezin en allerlei maatschappelijke verbanden die ons helpen in vrijheid vorm te geven aan een (geloofs-)leven dat generaties overstijgt en nog altijd de basis vormt voor onze beschaving.

Lees verder
Minder lezen