Winkelwagen
{{ cart.item.product.title }}
Aantal {{ cart.item.added }} € {{ formatPrice(cart.item.product.price * cart.item.added) }}
Politiek bij een geopende Bijbel
€ 4,95 (excl. verzendkosten)

Politiek bij een geopende Bijbel

Politiek bij een geopende Bijbel is het jubileumboek van de SGP.
Dr. W. Fieret schrijft over de 100-jarige geschiedenis tegen de achtergrond van een eeuw nationale en internationale geschiedenis. Er is gezocht naar exemplarische gebeurtenissen die de wisselwerking laten zien tussen de samenleving en de SGP. 
Het boek van bijna 200 pagina’s verdeelt de geschiedenis van de SGP in drie periodes. In kadertjes wordt een selectie van markante gebeurtenissen en personen uitgelicht.

Er zijn in de loop van de tijd al diverse (deel)publicaties verschenen over de SGP. Dat is begrijpelijk, gezien de lange geschiedenis van deze partij. Met name Van Goedertierenheid en Trouw, dat in 1993 verscheen ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de partij, was een goed gedocumenteerde uitgave. Daarin werd chronologisch en thematisch teruggeblikt op deze voorbijgegane periode. In dit jubileumboek is gekozen voor een andere insteek. We kunnen niet om de chronologie, de tijdsvolgorde, heen. De partij is opgericht in 1918 en bestond dus in 2018 een eeuw. Naast de keuze voor de chronologische invalshoek ligt de nadruk op een aantal exemplarische gebeurtenissen en ontwikkelingen die vanuit het gedachtegoed van de SGP van belang zijn. Deze gebeurtenissen laten zien hoe de wisselwerking was en is tussen de samenlevingen de partij. De SGP is immers geen eiland en wil dit ook niet zijn. De oprichters van de partij hadden het geheel van de samenleving op het oog, met de Bijbel als uitgangspunt.

De chronologische invalshoek komt tot uitdrukking door drie perioden centraal te stellen. Als eerste de periode tot na de Tweede Wereldoorlog. Vervolgens het tijdvak van de jaren vijftig tot en met tachtig, en afsluitend het laatste decennium van de 20e en het eerste decennium van de 21e eeuw. Aan elk tijdvak wordt een hoofddeel gewijd, waarin vijf representatieve ontwikkelingen of gebeurtenissen ter sprake komen. De titels van de drie delen
laten zien dat er in het honderdjarige bestaan van de partij veel is veranderd. In De SGP in een confessioneel Nederland komen gebeurtenissen ter sprake als de Nacht van Kersten en de Olympische Spelen. In het tweede deel, De SGP in een snel veranderend Nederland, gaat het onder meer over de abortuswetgeving, de Europese integratie en voor de SGP veranderde fronten. Aan onderwerpen zoals het homohuwelijk, het bordeelverbod en de politieke versnippering wordt aandacht besteed in het derde deel, De SGP in een seculier Nederland. In het slotdeel, De SGP toen en nu, komen de hoofdlijnen uit de voorgaande hoofdstukken bijeen. Het boek wordt afgesloten met een slotbeschouwing vanuit het Hoofdbestuur van de SGP: Eeuw uit, eeuw in – Bijbels genormeerde politiek.

We hebben ervoor gekozen om met name aan de hand van het parlementaire debat deze ontwikkelingen te beschrijven. De Tweede en Eerste Kamer vormen immers bij uitstek het forum waar over maatschappelijke veranderingen wordt gesproken. De SGP-fracties leveren in die kamers vanaf respectievelijk 1922 en 1956 hun bijdrage aan dat debat.

In kadertjes worden markante gebeurtenissen in het wereldgebeuren uitgelicht, toegespitst op de reactie van de SGP daarop. Een impressie van het werk van en voor de partij wordt geboden in de kaderteksten waarin een aantal spraakmakende SGP’ers voor het voetlicht komt. Er waren en zijn honderden SGP’ers die in alle getrouwheid veel tijd en energie hebben besteed aan bijvoorbeeld het besturen van een kiesvereniging of het vertegenwoordigen van de partij in de gemeenteraad. Hoewel die vele mensen niet in dit boek zijn beschreven en genoemd, realiseren we ons dat de partij zonder de inzet van deze trouwe werkers niet kon worden tot wat zij is. Vooral in een jubileumjaar is het goed om met respect en waardering bij hen en hun werk stil te staan.

Gerelateerde producten