Winkelwagen
{{ cart.item.product.title }}
Aantal {{ cart.item.added }} € {{ formatPrice(cart.item.product.price * cart.item.added) }}
Recht omarmen
€ 4,95 (excl. verzendkosten)

Recht omarmen

Recht omarmen

Christelijke politiek in de strijd tegen onrecht en armoede

Mr. C.A. Everse (red.), deel 4 Reflector Reeks

Wat is armoede? Vaak zien we armoede als een economisch probleem dat met financiële middelen valt op te lossen. De Bijbel ziet geldgebrek niet als het grootste probleem, maar legt de vinger bij onrecht en uitsluiting die armoede veroorzaken. En daar zijn rijke landen, en dus wijzelf ook, schuldig aan.

Dit boek formuleert aan de hand van Bijbelse waarden een politieke visie op het bevorderen van internationale gerechtigheid.

Prijs: € 11,95

Dit boek wordt uitgegeven door uitgeverij De Banier BV in samenwerking met de Guido de Brès-Stichting, het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP.

INHOUD – Recht omarmen. Christelijke politiek in de strijd tegen onrecht en armoede

1. Inleiding – Corry-Anne Everse
2. Het waarom van ontwikkelingssamenwerking – Corry-Anne Everse
3. Streven naar gerechtigheid – Corry-Anne Everse
4. Een moeizame weg naar een duurzame en rechtvaardige wereld – Hans van ’t Land
5. Geen woorden, maar daden van internationale gerechtigheid – Jan Schippers
6. Beleidscoherentie: geven met de ene hand, nemen met de andere? – Nelline Boers en Arco Vuik
7. Vertrouwen in ontwikkelingsorganisaties – Henk-Jan Ebbers en Corry-Anne Everse
8. Samenwerking voor rechtvaardige economische verhoudingen – Henk Kievit
9. Aanbevelingen om de arme recht te doen – Corry-Anne Everse

Gerelateerde producten