Winkelwagen
{{ cart.item.product.title }}
Aantal {{ cart.item.added }} € {{ formatPrice(cart.item.product.price * cart.item.added) }}
Zicht juli 2016 De staat op straat

Zicht juli 2016 De staat op straat

Zicht 2016-2 De staat op straat

In het kader van het jaarthema van de SGP ‘Samenleven is een wèrkwoord’ staat in het zomernummer van Zicht het thema politieke participatie centraal. Vanouds is de politieke partij hèt instrument om aan de participatie van kiezers in de politieke besluitvorming gestalte te geven. Maar vandaag de dag vinden en benutten burgers allerlei manieren om politieke beslissingen te beïnvloeden. Ze gaan daarbij letterlijk de straat op, organiseren een protestbijeenkomst, komen met spandoeken naar een informatiebijeenkomst over een asielzoekerscentrum, ze dienen een petitie in bij de Tweede Kamer of verzamelen handtekeningen voor een referendum.

Daarom treft u in dit Zichtnummer een variatie aan interviews, artikelen en columns aan over volkssoevereiniteit, sociale onrust, de netwerksamenleving, hoe je als politieke fractie omgaat met de komst van een azc, over het betrekken van jongeren bij de politiek, over De Nieuwe GGZ (van belang bij het beleid rondom verwarde personen) en over de vraag of het tijd is om politieke partijen af te schaffen.

Inhoud Zicht 42e jaargang (2016) nr. 2 – ‘De staat op straat’

Rubriek Titel/auteur
Blikopener - Waarom zou je nog lid zijn van een partij? - drs. Jan Schippers
Bijbelstudie - Kleur bekennen - ds. H. Westerhout
Interview - ‘Probeer als politicus te begrijpen wat mensen drijft’ - drs. Jan Schippers interviewt prof. dr. Tom Postmes
Thema - Het volk regeert, maar hoe? mr. Corry-Anne Everse
Thema - ‘Global Governance’: de essentie van de Europese Unie - Todd Huizinga
Focus - De tirannie van de participatie - Henri Krooneman
Thema - Het referendum: een gevaarlijke ‘Volonté Générale’ - drs. Johan de Boer
Thema - Een rood stempotlood bij de geboorteaangifte - mr. drs. Willem de Wildt
Brandpunt - Lees jij je Facebook niet? - Gert-Jan Kats
Thema - Kansen voor eigentijdse beginselpolitiek? - mr. Arwin van Buuren
Lokaal Vizier - Komt er een AZC in uw gemeente? - Ronilla Heijboer BSc
Lokaal Vizier - ‘De GGZ-cliënt moet weer kunnen dromen’ - Huibert Kik interviewt prof. dr. Philippe Delespaul
SGP-Jongeren - Wie de jeugd niet heeft... - Hans van ‘t Land
Kwartaalstelling - Schaf politieke partijen af! - Debat tussen Tom Walthaus en Niek Bakker
Boekenschap - Duurzame en intergrale geneeskunst - dr. Jan Meeuse
Boekenschap - Over geloof, wijsheid en integriteit - dr. Klaas van der Zwaag
Perspectief - Actief in de Hogere politiek - ir. Hans Maljaars

Gerelateerde producten