Winkelwagen
{{ cart.item.product.title }}
Aantal {{ cart.item.added }} € {{ formatPrice(cart.item.product.price * cart.item.added) }}
Zicht juni 2014 Vast vertrouwen

Zicht juni 2014 Vast vertrouwen

Klik hier om te downloaden.

Nogal wat mensen zeggen weinig vertrouwen te hebben in politici en bestuurders. Waar komt dat door? Hoe kunnen we het vertrouwen wekken? Voor vertegenwoordigers van de SGP is het belangrijk om onkreukbaar te zijn en op een betrouwbare manier politiek te bedrijven.

Inhoud Zicht 40e jaargang (2014) nr 2 - thema: ‘Vast Vertrouwen’
Blikopener - Vertrouwen versterken, niet ondermijnen! - drs. Jan A. Schippers
Bijbelstudie - Het is goed op de Heere te vertrouwen - dr. Maarten Luther (1483-1546)
Interview - ‘Het gaat eigenlijk heel goed met Nederland’ - Johan van de Worp MA en drs. Jan A. Schippers interviewen prof. dr. Meindert Fennema
Interview - Gering vertrouwen: niet dramatiseren, wel reageren! - drs. Joost Veldman laat politieke denktanks aan het woord
Interview - Vertrouwen in de Gelderse gemeentepolitiek. - Ronilla Heijboer interviewt raadslid Lourens van Bruchem
Thema - Vertrouwen in politiek fluctueert - Ben Provoost MA
Thema - ‘Wie klimt de berg des Heeren op?’ - drs. Henri Pool
Thema - Over de wisselwerking tussen vertrouwen en de cultuur - drs. Jacques Bazen
Thema - ‘Vertrouwen in grote dingen komt langzaam’ - Jonathan Schroevers en Arie Rijneveld
Worldview - Controleren is goed, vertrouwen is beter - Geert Kraaijeveld
Lokaal vizier - Rondom de gemeenteraadsverkiezingen en daarna… - Ronilla Heijboer
Kwartaalstelling - Burgerparticipatie versterkt vertrouwen van burger in openbaar bestuur - drs. Joost Veldman, met dr. Arwin van Buuren en dr. Martijn van der Steen
Verkiezingen - Euroscepsis krijgt zwaardere stem in Europees Parlement - Walter van Luik MSc en drs. Frank van der Maas
Terugblik - SGP-tijdschrift Zicht slaat vleugels breed uit - dr. Klaas van der Zwaag en drs. Jan A. Schippers
Terugblik Vertrouwen en verdragen. Impressie jubileumcongres WI-SGP - Johan van de Worp MA en drs. Jan A. Schippers
Boekenschap - Waarden voor democratie en rechtsstaat - dr. K. van der Zwaag
Column Focus - Vigilate Deo confidentes - dr. Roelof Bisschop
Column Brandpunt - Uitleggen over de burger - mr. dr. Sytze de Jong
Column Perspectief - Vertrouwen in de politiek of de overheid - dr. ir. Henk Kievit

Gerelateerde producten