Winkelwagen
{{ cart.item.product.title }}
Aantal {{ cart.item.added }} € {{ formatPrice(cart.item.product.price * cart.item.added) }}
Zicht juni 2015 Botsing der beschavingen

Zicht juni 2015 Botsing der beschavingen

Klik hier om te downloaden.

Op 9 november 1989 viel de Berlijnse Muur. Het einde van de koude oorlog was daar. Zou er nu een tijd van wereldvrede aanbreken? Zou de geschiedenis van de ideologische strijd voorbij zijn? Dit nummer van Zicht bespreekt een aantal botsingen en ontwikkelingen waaruit het tegendeel blijkt.Wij hebben bijvoorbeeld te maken met de (radicale) islam, het Chinees staatskapitalisme, de Russische oligarcheneconomie, vluchtingenstromen. Bovendien is er sprake van een aantal interne zwakten in de Westerse samenleving. De dreigende ondergang van de Westerse cultuur heeft grote maatschappelijke gevolgen.

Inhoud Zicht 41e jaargang (2015) nr. 2 – ‘Botsende beschavingen’
Blikopener - Kopzorgen over conflictstof en concurrentie - drs. Jan Schippers
Bijbelstudie - Overwegingen bij Hemelvaart en Pinksteren - dr. H. Klink vdm
Interview - ‘Westen moet Russische propaganda pareren’ - drs. Ben Provoost interviewt prof. dr. Alfons Brüning
Thema - Botsing van beschavingen? - Henri Krooneman
Column Focus - Euro en cultuur - prof. dr. Elbert Dijkgraaf
Interview – ‘Het geweld zit niet in de religie als zodanig, maar in de menselijke geest’- drs. Jan Schippers interviewt dr. Sam Janse
Thema - Polderboeddhisme: waar blijft de clash? - mr. Corry-Anne Everse
SGP-jongeren - Syrië: een strijd met veel verliezers - Arie Vonk Noordegraaf
Thema - Hirsi Ali en de botsing der beschavingen - dr. Klaas van der Zwaag
Worldview - De dreigende ondergang van de westerse cultuur - Gertjan van Panhuis MA
Politiek Klassiek - De Stad van God anno nu - Hans Alderliesten
Column Brandpunt - De reikende hand - burgemeester Gert-Jan Kats
Lokaal vizier - Anders dan anderen - drs. Wouter Boonzaaijer schrijft over NIDA in Rotterdam
Bezinning - De kerk en de clash met het nazisme - dr. Klaas van der Zwaag
Boekenschap - Schuivende panelen - drs. Jan Schippers en mr. Corry-Anne Everse
Column Perspectief - Artikel 36 NGB als kop van Jut - dr. Klaas van der Zwaag

Gerelateerde producten