Winkelwagen
{{ cart.item.product.title }}
Aantal {{ cart.item.added }} € {{ formatPrice(cart.item.product.price * cart.item.added) }}
Zicht oktober 2015 Mensenrechten in het geding

Zicht oktober 2015 Mensenrechten in het geding

Klik hier om te downloaden.

De aanleiding voor dit themanummer ligt niet in een actuele maatschappelijke discussie, maar betreft een historische gebeurtenis in 1215: de Magna Carta werd getekend. In 800 jaar tijd is er veel veranderd. Zeker als het gaat om grondrechten. Lag in eerste instantie de focus op het versterken van de positie van de burger tegenover de staat, tegenwoordig raken grondrechten ook de relaties tussen maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers onderling. Of dit per saldo een grotere bescherming van vrijheid en rechten oplevert, is maar de vraag. Daarover meer in het vraaggesprek met mr. G. Holdijk en andere bijdragen in dit nummer.

Inhoud Zicht 41e jaargang (2015) nr. 3 – ‘Mensenrechten in het geding’
Blikopener - Heeft een mens rechten zonder houvast? – drs. Jan Schippers
Bijbelstudie - Herderschap, Koningschap – ds. R.P. van Rooijen
Interview - ‘Macht moet gebonden zijn aan hoger recht’ – drs. Jan Schippers interview mr. G. Holdijk, oud-senator
Focus - Diefstal door de overheid – dr. Roelof Bisschop
Thema - Grondrechten van toen tot nu – drs. Jan Schippers
Thema - Pluriformiteit niet onderdrukken maar respecteren – dr. Henk A. Post
Interview - ‘Islam verdraagt zich goed met mensenrechten’ – dr. Klaas van der Zwaag interviewt Razi H. Quadir, onderzoeker aan de VU te Amsterdam
Thema - Wordt de nationale rechtsorde bedreigd door het EHRM? - dr. Matthijs de Blois
Thema - Plaag van geweld kan worden gestopt – Henri Krooneman MA
Thema - Mensenrechten zonder Verlichting ondenkbaar – dr. Klaas van der Zwaag
Kwartaalstelling - Onderwijsvrijheid: de keuze aan het kind? – debat tussen dr. Patrick van Schie en mr. Arnold Weggeman
Politiek klassiek - Paul Scholten: Christelijke vrijheid grondslag volksbestaan – mr. drs. Bas Hengstmengel
Brandpunt - Mare Liberum – Rien Bogerd
Lokaal vizier - Demonstratierecht, een zegen – mr. drs. P. Verhoeve
SGP-Jongeren - Koopmannen met pijpenkrullen in Amsterdam – Hans van ’t Land
Boekenschap - Een spa dieper steken – dr. Klaas van der Zwaag
Perspectief - Het mensenrecht van de vluchteling – mr. Corry-Anne Everse

Gerelateerde producten