Winkelwagen
{{ cart.item.product.title }}
Aantal {{ cart.item.added }} € {{ formatPrice(cart.item.product.price * cart.item.added) }}
Bewust mobiel

Bewust mobiel

Bewust mobiel. SGP-visie op mobiliteitsbeleid

Drs. J.W. van Berkum (red.)

De moderne levensstijl brengt teveel mobiliteit met zich. Om aan de toename van de mobiliteit paal en perk te stellen, moet het woon-werkverkeer over lange afstand zoveel mogelijk worden ontmoedigd. Voor korte afstanden zou vaker de fiets moeten worden gebruikt. Overheid, bedrijfsleven en burgers hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in ons land te waarborgen. Beprijzing vormt een belangrijk sturingsinstrument om het mobiliteitsbeleid gestalte te geven. Mensen moeten bewuster mobiel zijn. Dat is
de centrale boodschap van deze nota.

Klik hier om te downloaden.

 

Gerelateerde producten