Winkelwagen
{{ cart.item.product.title }}
Aantal {{ cart.item.added }} € {{ formatPrice(cart.item.product.price * cart.item.added) }}
Jeugdzorg - Keuzevrijheid en identiteit

Jeugdzorg - Keuzevrijheid en identiteit

Jeugdzorg -  Keuzevrijheid en identiteit

Dit is de tweede notitie van de werkgroep Jeugdzorg van de SGP. In 2011 verscheen de eerste notitie onder de naam ‘Dossier Jeugdzorg: wat komt er op u af?’ In die notitie waren de referaten en bijdragen van sprekers op het gelijknamige SGP-congres van vrijdag 17 juni 2011 opgenomen. De plannen voor de decentralisatie van de jeugdzorg stonden destijds nog in de kinderschoenen. De eerste notitie kan daarom gezien worden als een inleiding op de lastige materie van deze transitie.

Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder. Op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is de conceptwettekst verderontwikkeld. De wisseling van kabinet-Rutte I naar Rutte II heeft hier weinig invloed op gehad: de decentralisatie van de jeugdzorg gaat er komen.

Tweede notitie
Daarom ligt deze tweede notitie voor u, met de titel ‘Keuzevrijheid en identiteit’. Gemeenten krijgen namelijk de taak om hun inwoners keuzevrijheid te bieden wanneer zij met allerlei vormen van jeugdzorg in aanraking komen. Hier liggen kansen voor identiteitsgebonden zorgaanbieders: zij kunnen de zorg leveren die bij een christelijke levensbeschouwing past. Tegelijk liggen hier bedreigingen: gemeenten hebben de neiging om deze kleine identiteitsgebonden zorgaanbieders voorbij te lopen. Daarom is de kernvraag van deze notitie: hoe waarborgt u als raadslid de toegang tot identiteitsgebonden jeugdzorg in uw gemeente? Op die cruciale vraag geeft deze notitie een antwoord.

Werkgroep
De decentralisatie van de jeugdzorg gaat veel vergen van gemeenten. Daarom wil de SGP haar raadsleden, wethouders, burgemeesters en Statenleden in deze complexe en ingrijpende materie bijstaan. Met dit uitgangspunt is de werkgroep Jeugdzorg opgericht. Graag wil de SGP een weg wijzen binnen deze decentralisatie die aansluit bij de principes van de SGP. De nadruk ligt daarom op de SGP-visie tijdens de decentralisatie. Waar kiezen SGP’ers voor vanuit een Bijbels genormeerde levensovertuiging?

Insteek notitie
De werkgroep Jeugdzorg van de SGP veronderstelt in haar notities dat raadsleden kennisgenomen hebben van het werk van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Op haar website houdt de VNG een volledig dossier over de decentralisatie van de jeugdzorg bij (zie ook bijlage C). De notities die de werkgroep samenstelt, zijn uitdrukkelijk geen vervanging van de publicaties van de VNG. De notities geven juist richtingaanwijzers binnen deze complexe materie.

Het is de wens van de werkgroep Jeugdzorg van de SGP dat ook deze tweede notitie mag bijdragen aan het welzijn van jongeren. Dat de jeugdzorg zo georganiseerd wordt, dat jongeren de juiste zorg op de juiste plaats krijgen!

Gerelateerde producten