Winkelwagen
{{ cart.item.product.title }}
Aantal {{ cart.item.added }} € {{ formatPrice(cart.item.product.price * cart.item.added) }}
Tussen beginsel en belang

Tussen beginsel en belang

Tussen beginsel en belang

Drs. J.J. Polder e.a.

In de economie worden voortdurend kosten tegen baten afgewogen. Veel Nederlanders denken dat het daarbij gaat om ethisch-neutrale beslissingen. Zij denken ook dat zij geen invled uitoefenen op 'de' economie als onderdeel van de samenleving. Maar dat is niet waar. Dit boek beschrijft de economie als een manier waarop mensenlijk activiteiten in de samenleving vorm krijgen. Het blijkt dan dat de levensbeschouwelijke wortels van de moderne economie en het marktdenken tegenover een christelijke benadering van de economie komen te staan. In een christelijke benadering van de economie dragen de mensen individueel en in groepsverband (overheid) verantwoordelijkheid voor de verwerkelijking van bijbelse normen en waarden in de economie.

Download hier dit boek.

Gerelateerde producten