Winkelwagen
{{ cart.item.product.title }}
Aantal {{ cart.item.added }} € {{ formatPrice(cart.item.product.price * cart.item.added) }}
Jeugdzorg - Wat komt er op u af?

Jeugdzorg - Wat komt er op u af?

Jeugdzorg: wat komt er op u af?

Dit is de eerste notitie van de Werkgroep Jeugdzorg. Het is de congresbundel van het SGP-congres dat vrijdag 17 juni 2011 georganiseerd werd. Thema van het congres was: Dossier Jeugdzorg: wat komt er op u af? Aanleiding voor dit congres waren de plannen van kabinet-Rutte om alle taken op het gebied van de jeugdzorg over te hevelen naar de gemeenten. Een project dat eind 2016 afgerond moet zijn.

Werkgroep
Het congres was de aftrap van de Werkgroep Jeugdzorg, die de komende jaren raadsleden en wethouders van de SGP proactief wil adviseren bij de decentralisatie van de jeugdzorg. Tijdens het congres bleek hoe complex en ingrijpend deze decentralisatie voor gemeenten zal zijn. Op de schouders van wethouders en raadsleden ligt de taak om deze decentralisatie in hun gemeente in goede banen te leiden.

Notities
De Werkgroep Jeugdzorg zal vooral door notities van zich laten horen. Met uitzondering van deze eerste notitie veronderstellen de volgende notities dat wethouders en raadsleden kennisgenomen hebben van het werk van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Op haar website legt zij een volledig dossier over de decentralisatie van de jeugdzorg aan. De notities die de Werkgroep Jeugdzorg van de SGP samenstelt, zijn geen vervanging van het VNG-dossier. Naast de notities zal de Werkgroep Jeugdzorg ook de webpagina jeugdzorg.sgp.nl bijhouden. Kijkt u met enige regelmaat op deze site om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.

De bijdragen van de Werkgroep Jeugdzorg zijn bedoeld om wethouders en raadsleden een weg te wijzen die past bij de SGP. De nadruk zal daarom liggen op de SGP-visie tijdens deze decentralisatie. Waar kiezen SGP’ers voor vanuit een Bijbels genormeerde levensovertuiging? Hierop wil de Werkgroep Jeugdzorg in de komende notities een antwoord geven.

Waarom jeugdzorg?
Naast de decentralisatie van de jeugdzorg staan er nog twee grote decentralisaties op het programma. De ene is de transitie van de AWBZ naar de Wmo. De andere is de Wet werken naar vermogen. Hoewel ook op het terrein van deze twee decentralisaties voor de SGP aangelegen punten liggen, heeft de SGP besloten om de decentralisatie van de jeugdzorg prioriteit te geven. Vanaf de oprichting in 1918 heeft de SGP veel waarde gehecht aan het gezin als basis van de samenleving. Juist bij de problematiek in de jeugdzorg blijkt hoe het gezin onder druk staat. Daarom is er alle reden om de jeugdzorg zo te organiseren dat jongeren weer kunnen zijn waar ze horen: in een veilig en stabiel gezin.

Het is de wens van de Werkgroep Jeugdzorg daaraan bij te dragen!

Gerelateerde producten