Winkelwagen
{{ cart.item.product.title }}
Aantal {{ cart.item.added }} € {{ formatPrice(cart.item.product.price * cart.item.added) }}
Zicht oktober 2016 Meer dan rendement alleen

Zicht oktober 2016 Meer dan rendement alleen

Zicht 2016-3 Meer dan rendement alleen

In deze dikke editie van Zicht treft u een keur van artikelen aan die duidelijk maken op welke manier een wijzer economisch beleid mogelijk is. Een beleid gebaseerd op gezonde bijbelse uitgangspunten. Rentmeesterschap en rechtvaardigheid bijvoorbeeld. En op deugdelijke economische inzichten die de valse tegenstelling van staat tegenover markt ontstijgen.

Zoals de mens bij brood alleen niet zal leven, zo dient de politiek niet alleen met rendement te rekenen. Mens en samenleving moeten niet bloeden, maar opbloeien. Laissez fleurir is veel meer dan een stijlbloempje. Dit uitgangspunt zal ook onze levensstijl kleur en fleur geven. ‘Laissez faire’ of ‘laissez fleurir’?

Inhoud Zicht 42e jaargang (2016) nr. 3 – ‘Meer dan rendement alleen'

Rubriek-    Titel/auteur
Blikopener-  ‘Laissez-faire’ of ‘laissez-fleurir’? – drs. Jan Schippers
Bijbelstudie-  Genade maakt bedelaars echt rijk – ds. G.J. Baan
Interview-  ‘Van tunnelvisie naar breder en dieper economisch inzicht’– drs. Jan Schippers interviewt prof. dr. Irene van Staveren
Thema-   De waarde van dat wat geen prijs heeft – Eline van den Bosse MSc
Focus-   Waarde bepalen – Peter Schalk
Thema-   Onderwijs: niet alles van waarde is meetbaar – drs. Wouter van den Berg
Thema-   Hart voor de zorg – Huibert Kik
Thema-   Vertel het hele hulpverhaal – Eddie Krooneman
Thema-   Hollands welvaren – dr. Joost Hengstmengel
Thema-   Belastingen: alleen een kostenpost? – dr. Joan Doornebal
Thema-   Mededingingsbeleid: meer dan rekensommetjes – ir. Hans Maljaars
Brandpunt-   Het wonder van Urk – Rien Bogerd
Lokaal Vizier-   Onrust over de rustdag – René Heij MA
Lokaal Vizier-   ‘Uitkomsten MKBA’s vaak verkeerd uitgelegd’ – ir. Hans Maljaars interviewt dr. Niek Mouter
Worldview-   TTIP: Groei boven welzijn – Christiaan Meinen
SGP-jongeren-   De Europese Unie, een garantie voor succes? – Sander Bossenbroek
Kwartaalstelling-   Maak bbp niet groter dan het is! – debat tussen Rosalie Smit en Hans Stegeman
Boekenschap-   Boeken over economie in overvloed – ir. Hans Maljaars en drs. Jan Schippers
Boekenschap-   Bezinning op ethiek en getuigenis – mr. Corry-Anne van der Tang-Everse
Perspectief-   True price-sociaal berekend – dr. ir. Henk Kievit

Gerelateerde producten